Søren Peter Nielsen
f. 08.06.1853
gift 25.07.1879
d. 13.07.1934

 

Fra Niels Jensens Slægtsbog:

Søren Peter Nielsen er født i Skjørring,

 

som søn af Niels Sørensen og Kirsten Marie Nielsdatter. Han overtog gården i Skjørring efter sine forældre. Han var en driftig mand og blev sognefoged, formand i Galten Bank og blev udnævne til Ridder af Dannebrog.

Han udstykkede udmarken til sin yngste søn Hans, vistnok i 1921, mens hans næstældste søn Jens Christian overtog selve gården omkring 1930, hvorefter han og Else Marie flyttede i et hus i Skjørring:

Det havde nok været meningen at ovennævnte søn Jens Christian skulle have haft gården Thomasminde i Voldby, da han var opkaldt efter morfaderen derovre fra; Jens Christian Nielsen, men som omtalt under Niels Sørensen Nielsen, blev det ved en tilfældighed lavet om på det, ved skæbnens undertiden lunefulde spil."

 

I folketællingerne finder jeg Søren Peter Nielsens hustand i FT 1860, 1880 og 1890. Husstanden i 1880 er lille så der er en mulighed for at Søren og Else Marie er startet på en anden gård for så senere at overtage Jørgensminde. Jf. FT 1860 kan jeg se at han har 3 storesøstre Ane Nielsen, 15 , Ane Nic. Nielsen, 11, Bodil Mar. Nielsen, 9 ,og at mormoderen er i live og bor sammen med familien. -Link til FT

Jørgensminde

Klik her for flere billeder af Jørgenminde

 

Søren Peter og Else Marie ligger begravet på kirkegården i Skjørring. Omgivet af sønnen Jens Chr. Nielsen og kone, samt datteren Gerda og Kirstine. Jørgensminde skimtes i baggrunden mellem husene.

 

Søren Peters gravsten. Alle steder jeg er stødt på navnet Søren Peter er Peter stavet med t, men på gravstenen er det stavet med d. ?