Niels Sørensen Nielsen
f. 07.05.1883
d.16.05.1951
gift i Sall kirke 02.01.1912

Børnene bliver lbeskrevet under Elise

 

(tilbage til slægtstræ

Elise fortæller i brev marts 2005;

 

"Far stammer fra Skjørring, hvor hans far havde gården Jørgensminde - vistnok en slægtsgård. Bedstefar var Søren Peder Nielsen, og foruden gårdejer var han også sognefogde og blev på et tidspunkt Ridder af Dannebrog.

Bedstemor; Else Marie, f. Jensen, var Datter på Thomasminde i Voldby - også en slægtsgård.

Jeg mener at far (Niels) var ældste søn, og da han blev opkaldt efter sin Morbror Niels Jensen på Thomasminde, var han selvskreven til at overtage gården, da de ingen børn havde; så i en alder af ? 6 år, blev han sendt til Voldby - det var med at holde sammen på gårdene, det betød noget dengang; med det var vist slemt at komme væk fra forældre og søskende, selvom han fik et særdeles godt hjem.

Niels Jensen blev gift med Ane Katrine Jørgensdotter- fra en gård i Bjædstrup. I følge Else (E´s søster) så de kun hinanden en gang før bryllupet.

Da de flyttede ind på Thomasminde, flyttede mine Oldeforældre ind i det hus vi sere på det gamle maleri af gården; det lå neden for haven. Det var væk før min tid, men der var stadig spor af haven i min barndom, vi kunne se rester af havegange og der var nogle gamle buske og æbletrær.

"Thomasminde set fra sydsiden"

 

Jeg tror ikke fars hu stod til landbruet, men han tog en landbrugsuddannelse på ST. Restrup, hvor han var landvæsenelev.

Derimod var han meget engageret i højskolebevægelsen og var -3 på hinanden følgende vintre på Askov Højskole -derefter blev han tilbudt ansættelse som lærer på Askov - men han måtte jo sige nej p.g.a.gården. Else kan mindes at den gamle forstander på Askov flere gange tilbragte sommerferien hjemme hos far - jeg tror han hed Schro´der- og når de løb ud og ind husker hun han sagde "luk do´o´o´ren, bo´o´o´rn.

Far ville være kommet på den helt rette hylde i Askov - han var ikke en håndens mand -men en åndens mand- blev der sagt om ham, og som sin bror i Mollerup var han altid parat til at sætte sit eget til side for at hjælpe, hvor der var behov for det - der var megen fattigdom før i tiden."

 

Under 1. verdenskrig var Niels Sørensen indkaldt til sikringsstyrken i København, Østerbro.Nedenstående billed må være taget i den periode, da fotografens adresse er Dr. Tværgade

Niels Sørensen Nielsen's søskende:

Marie Christiane Nielsen, f. 1881.

Faster Marie, gift med Peter Bach -lærer i Sabro ved Århus. Fætter Erik, eneste barn - Professor i historieved Københavns Universitet. Underviste Kronprincesse Margrethe i historie da hun læste læste til student. Gift med Elin Ryder Coen - jøde - Lektor ved Zahles skole i København. 3 døtre.

Følgende er oplyst af deres datter Merete Green-Pedersen:
Erik Harald Bach, f.3. maj 1915, d.19. maj 1958
Elin Ryder Bach, født Cohen, f.2. februar 1914, d.12. marts 2008
Døtre:
Merete Green-Pedersen, født Bach, f.7. juni 1943, cand. mag., lektor, Risskov
Karen Bach Jensen, født Bach, f.15. juni 1946, cand. jur., kontorchef, Hellerup
Bodil Bach, f.10. marts 1951,cand. med, praktiserende læge, Viborg

Det må have været midt i 1930érne Onkel Bach blev pensioneret og de flyttede til København for at være i nærheden af familien, for jeg kan mindes de kom hjem til os og de havde en cykel af Fætter Eriks med til Hans (E´s bror). Til deres store sorg døde Erik - vistnok som 44 årig af mavekræft, mener jeg.

Marie

Marie, Erik og Peter Bach 1922

 

Kirstine Nielsen, f. 1886

Faster Kirstine (ugift), Lærerinde og organist i Galten med mange tillidshverv medlem af menighedsråd / sogneråd m.m.

Faster Kirstine tog bedstemor hjem til sig i det sidste år tid (før bedstemors døde)

 

Kirstine 1965

 

_________________________

Jens Kristian Nielsen, f. 1889

Farbror Jens, gift med Marie. Han overtog Jørgensminde efter bedstefar (Søren Peter Nielsen)- også hvervet som Sognefoged. Bedstemor boede i hus i Skjørring et par år (efter Jens havde overtaget gården ?)

Børnene var/er Søren Jørgen gift med Esther. De havde en gård på Hadsten egnen, bor nu i Randers

 

___________________________

Karen Gerda . f.?

Gift med Børge - maskinmester (på skib), der var ingen børn. Karen Gerda døde som 60 årig.

 

__________________________

Marius f. ???

Farbror Marius, gift med Anine. Bedstefar købte en gård til dem i Mollerup ved larven.

Marius var sognerådsformand og havde ord for at vare meget gavmild og ofte af egen lomme hjalp folk der var kommet i forlegenhed m. skat og lign.

Karen var eneste barn, student fra Th. Langs Seminarium, Silkeborg. Jeg mener hun var dommerfuldmægtig indtil hun døde - kun ? 53 år gammel. Vi var til hendes 50 års fødselsdag.

Billedet er fra 1922

____________________________

Ejner f. ???

Farbror Ejner gift med Karen. Han fik en dyrlægeuddannelse og Bedstefar købte en praksis til ham i Låsby - alligevel ville han have haft gården og rejste i vrede til Sjælland og han kom aldrig hjem igen.

Der var to sønner; Jørgen og Palle

Ejnar og Karen 1922

 

_______________________________

Andreas f. ????

Farbror Andreas, gift med Meta - havde en gård i Lyngby ved Århus. Der var 2 sønner. Svend Ove der var lærer. Gunner, der vist overtog gården.

 

_________________________________

Hans, f. ???

Farbror Hans gift med Kristine. Bedstefar lod bygge en gård til ham da han blev gift, - den solgte han ret hurtigt og flyttede til Sønderjylland. Der var en del børn. Vi så dem kun få gange - der var langt til Sønderjylland dengang.

Børnene var; Søren Peter, Else, Kristian,Kristine, Ingrid, Lis og Kjeld.

__________________________________

Astrid, f.?

??

Faster Astrid, gift med Søren Sørensen. De byggede hus i Galten, hvor han slog sig ned som El. installatør. Han skulle,- efter hvad Else siger- have forladt Aarhus Universitet med de højeste karakterer der nogensinde var givet der -en utrolig rar og gemytlig mand og noget af en opfinder. Han døde ret tidligt - vist kun i 40 érne, -der var ingen børn

 

Astrid og Sørens bryllup i 1922

__________________________________________________________________

Niels Jensen´s slægtsbog:

"Niels Sørensen Nielsen er født i Skjørring ved Galten, som søn af Else Marie Jensen fra Thomasminde i Voldby og Søren Peter Nielsen, gårdejer og sognefoged i Skjørring, han led samme skæbne som min mor. Else Marie og Søren Peter havde 9 børn, 6 sønner og 3 døtre, men da Else Marie´s broder Niels Jensen og hans kone Ane Katrine Jacobsen ingen børn fik, blev far for at sikre arvefølgen til Thomasminde, sendt til den som plejesøn, kun seks år gammel, og det foregik på den måde, at en søndag de var på visit fra Skjørring i Voldby, blev han spurgt om han ikke kunne tænke sig at blive i Voldby, og det syntes han kunne være spænnende og så blev det sådan, men da hans mor og far skulle hjem fortrød han og ville med, og han rendte bagefter (Charabanen ?) og hagede sig fast i bagsmækken og græd og bad om at komme med hjem, men der var ingen fortrydelsesret, og hans far vendte sig om fra forsædet og svirpede ham med pisken og sagde " du sagde jo du ville godt blive, og så var det afgjort, og det var nok slet ikke meningen det skulle være ham, men derimod hans yngre bror Jens Christian Nielsen der skulle have været derovre for han var opkaldt efter morfar i Voldby, men her et typisk eksempel på hvordan skæbnen kan forandre ens liv."

På besøg hos Niels Jensen 20/8-05 fortæller han flg; Han far fortalte stolt om at han havde tjent under 3 konger.

Niel Sørensen var førstgang indkaldt til militærtjeneste i 1906 i Lejre under Crist. d. 9. Ved hans begravelse red Niels S. med i begravelses kolonnen. Og Frederik d. 8 bliver konge.

Under 1. verdenskrig er han indkaldt til sikringsstyrken under C. d. 10 omkring ca. 1916

 

Niels jensen og Ane Katrine Jacobsen