Fotosafari til Hornborgsøen. - Klik på billedet. Ved de fleste skærme vil brug af F11 være en fordel.

Billeder af flyvende og jordbundne traner.
Tranedans
Traner får tæv af viber
Sangsvaner
Strandskade, Brushane, Lille Præstekrave, Røsben, Stor Regnsporve og vibe
Knarand, Pibeand, Gravand, Krikand, Hvinand, Skeand, Atlingand, Taffeland, Troldand, Canadagås, Toppet Lappedykker og Gråstrubet Lappedykker.
Hættemåge koloni
Gråspurv, Skovspurv, Rørspurv, Tornirisk, Hvid Vipstjert og en æggestjælende Krage