2. Falsterbotur sept 2011

 1. 080911_9523
 2. 080911_9542
 3. 080911_9544
 4. 080911_9545
 5. 080911_9548
 6. 080911_9562
 7. 080911_9563
 8. 080911_9565
 9. 080911_9630
 10. 080911_9633
 11. 080911_9658
 12. 080911_9679
 13. 080911_9686
 14. 080911_9687
 15. 080911_9701
 16. gransanger_090911
 17. graaFluesnapper_090911___ 1 1
 18. graaFluesnapper_090911___ 1
 19. graaFluesnapper_090911___ 2
 20. havesanger_090911___ 3
 21. havoern_090911
 22. hvepsevaage_090911___ 1
 23. hvepsevaage_090911___ 2
 24. hvepsevaage_090911___ 3
 25. hvepsevaage_090911___
 26. loevsanger_090911___ 1
 27. mubk_090911_2
 28. munk_090911
 29. roedryggetTornskade_10091
 30. roedstjert_090911___ 3
 31. roedstjert_090911___ 4 1
 32. roedstjert_090911___ 4
 33. roedstjert_090911___ 5
 34. roedstjert_090911___ 7
 35. roedstjert_090911___ 8
 36. roedstjert_090911___ 10
 37. roedstjert_090911___ 11
 38. roedstjert_090911___ 12
 39. roedstjert_090911___
 40. roerhoeg_090911
 41. spurvehoeg_090911___ 1
 42. spurvehoeg_090911___
 43. steppehoeg_090911___ 1