Omkring Nationalparken Doñana

Kohejre, Rødhovedet Tornskade, Knaraand, Tophejre, Sort Ibis og Skestork. + en ubestemt sommerfugl

 1. 170416_kohejre_1
 2. 170416_kohejre_2
 3. _26D6325
 4. 170416_kohejre_3
 5. 170416_roedhovedetTornskade_1
 6. 180416_knarand_1
 7. 180416_knarand_2
 8. 180416_knarand_3
 9. 180416_knarand_4
 10. 180416_tophejre_1
 11. 180416_sortIbis_2
 12. 180416_sortIbis_4
 13. 180416_sortIbis_5
 14. 180416_sortIbis_6
 15. 180416_sortIbis_7
 16. 180416_sortIbis_8
 17. 180416_sortIbis_9
 18. _26D6733
 19. 220416_kohejre_1
 20. 220416_kohejre_2
 21. 220416_kohejre_3
 22. 220416_skestork_1
 23. 220416_skestork_2
 24. 220416_skestork_3
 25. _26D7118